Neem direct contact op: 0229 70 60 10 info@bhvcentrale.nl De Corantijn 89, 1689AN Zwaag
0
€ 0,00

 Risico Inventarisatie & Evaluatie:

RI&E staat voor Risico- Inventarisatie en Evaluatie. Het doel van de RI&E is het in kaart brengen van mogelijke risico's op de werkplek, op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.
Aan de hand van deze resultaten wordt een Plan van Aanpak opgesteld met daarin de te nemen maatregelen.
Door het uitvoeren van de maatregelen worden de arbeidsomstandigheden op de werkplek verbeterd. 

Het opstellen van een RI&E is een verplichting voor elke werkgever, ongeacht hoe groot de organisatie is. Indien u voor minder dan 40 uur per week personeel in dienst heeft kan gebruik worden gemaakt van een Checklist Gezondheidsrisico's. 
Dit is een verkorte versie van de RI&E.

Bent u wel RI&E-plichtig, maar u heeft geen RI&E uitgevoerd, dan kunt u een boete krijgen wanneer Inspectie SZW een bedrijfsbezoek aflegt. 
Ook wanneer zich een bedrijfsongeval voordoet wordt naar de RI&E gevraagd. 
Het niet kunnen tonen van de RI&E levert een boete op of zelfs een proces verbaal.

BHV Centrale laat alle RI&E-rapportages waarvoor de toetsingsplicht van toepassing is, toetsen door een externe gecertificeerde Arbodienst. 
Tijdens de toetsing wordt de RI&E beoordeeld op de volledigheid, prioriteitstelling, betrouwbaarheid, actualiteit en diepgang. 
U ontvangt na toetsing altijd een toetsingsbrief zodat kan worden aangetoond dat de RI%E aan de gestelde eisen voldoet.

Het uitvoeren van de RI&E bestaat uit vier stappen. Onze werkwijze is als volgt:

1. Het verzamelen van gegevens zoals bedrijfsregelement, ziekteverzuimcijfers, BHV-plan, MTO, medewerkerstevredenheidsonderzoek, contract Arbodienst, ongevallenregister, ontruimingsplan etc.
2. Interview(s) met directie/OR/preventiemedewerker over beleidsmatige onderwerpen.
3. Inspectie van gebouw en de middelen (locatie bezoek) door een veiligheidsdeskundige.

Op basis van bovenstaande werkwijze wordt een RI&E-rapportage opgesteld waarin een overzicht met knelpunten, te nemen maatregelen en een opzet voor het Plan van Aanpak is uitgewerkt.

Het uitvoeren van een RI&E is maatwerk. Dit is onder andere afhankelijk van de soorten risico's binnen de organisatie, grootte van de locatie(s) en het aantal locaties. 
Voor een op maat gemaakte offerte, kunt u contact met ons opnemen via de mail: info@bhvcentrale.nl of telefoon: 0229-706010


Klantenservice

Klant beoordelingen

Gerard Smolenaars - Prevenco Opleiding & Training B.V.
 • Vanaf de oprichting tot aan vandaag, worden alle bestellingen stipt en accuraat in behandeling genomen. Als er vragen zijn, worden die veelal direct beantwoord. En als het dan onverhoopt toch eens niet helemaal goed gaat met de bestelling, is dat direct weer verholpen. Wij vinden de BHV Centrale een zeer betrouwbare leverancier!!!

  Contact

  BHV Centrale
  Kantoor + showroom

  De Corantijn 89
  1689AN Zwaag


  BHV Centrale
  Opleidingscentrum

  De Corantijn 91C
  1689AN Zwaag

  Email: info@bhvcentrale.nl
  Algemeen: 0229-706010
  Copyright © 2023 - BHV Centrale.nl. Alle rechten voorbehouden